Het is heel vervelend als uw cv-installatie en radiatoren herrie maken. Een van de belangrijkste oorzaken van vervelende geluiden is lucht in de leiding en de radiatoren. Zeker als het borrellende geluiden betreft, ligt het voor de hand dat dit door lucht komt hieraan is snel wat te doen. Ook kan het zijn dat een radiator (deels) niet meer warm wordt omdat er lucht in zit. In zes stappen kunt U zelf uw cv-installatie ontluchten.

Stap 1: voorbereidingen

* Zorg ervoor dat voordat met het ontluchten begonnen wordt alle radiatoren en de ketel goed bereikbaar zijn.
* Ook is het goed om een aantal doeken bij de hand te hebben om het water op te vangen tijdens het ontluchten.
* Zoek het speciale ontluchtingsleuteltje waarmee de radiatoren kunnen worden ontlucht.
* Draai alle radiatorkranen open en laat de ketel een keer aanslaan.
* Zet nu de thermostaat op de laagste stand

Stap 2: installatie uitzetten

* voordat u met het werkelijke ontluchten begint moet U de installatie uitzetten. Dit kan door de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact te halen.
* wacht minimaal 5 minuten voor U verder gaat.

Stap 3: Ga naar de laagst gelegen

* ontluchten moet gebeuren van laag naar hoog. Dit is omdat lucht altijd het hoogste punt opzoekt. Het is namelijk lichter dan water
* begin dus bij de radiatoren op het laagst gelegen punt
* werk verder alle radiatoren af van beneden naar boven

Stap 4: Ontluchten radiator

* Pak een doekje of opvangbakje en plaats dit onder het ontluchtingskraantje
* Draai met het speciale sleuteltje voorzichtig het kraantje open
* Het lucht zal nu ontsnappen en laat dit rustig doorgaan tot er water uitkomt. Zodra er water uitkomt direct het kraantje dichtdraaien. Pasop! Het eerste water dat uit het ontluchtingskraantje komt kan zwart zijn en moeilijk verwijderbare vlekken achterlaten op uw behang en/of vloerbedekking.
* Herhaal deze handeling tot alle radiatoren ontlucht zijn.

Stap 5: cv-installatie controleren

* Steek de stekker weer in het stopcontact. En laat de ketel op gang komen.
* Nadat alle radiatoren ontlucht zijn moet u uw cv-installatie controleren. Het kan zijn dat er te weinig of misschien wel te veel water in aanwezig is.
* U kunt dit zien op de drukmeter op uw ketel. Normaal gesproken moet een ketel 1,5 tot 2 bar druk hebben. Bekijk voor de juister druk de gebruiksaanwijzing van uw ketel.
* Als er water toegevoegd of juist uit het systeem moet, doe dit dan volgens de bij de ketel geleverde instructie.

Stap 6: cv-installatie weer in gebruik nemen

* draai de radiatoren open die U wilt gebruiken en controleer nogmaals of er nog ergens lekkage is. Is dit zo controleer dan de radiatorkraantjes nogmaals. Helpt dit niet zet dan de cv-installatie uit.
* De meeste cv-systemen moeten een minimaal aantal geopende radiatoren hebben. Ga na hoeveel in uw instructie
* Controleer of er nog borrelende geluiden in het systeem zijn, Is dit zo, dan kunt U nog een keer proberen te ontluchten, te beginnen bij stap 1.

Uw cv-installatie (Bij)vullen

* Sluit eerst de vulslang aan op de koudwaterkraan.
* Laat daarna al het lucht uit de slang lopen, door de kraan een tijdje te laten stromen. En draai de kraan weer dicht.
* Sluit de slang aan op de vulkraan van de installatie.
* Draai de vulkraan open van de installatie
* Vul de installatie tot 2 bar (de zwarte of witte wijzer).
* Zet de thermostaat op 25 graden en draai alle radiatoren open.
* Laat de ketel ongeveer 15 minuten branden.
* Ontlucht daarna elke radiator en controleer of de druk nog op 1,8 bar staat. Is dit niet het geval, herhaal het bovenstaande.
* Blijft het na de hier boven genoemde stappen de cv installatie en radiatoren herrie maken of te borrellen loop dan cv-installatie ontluchten in zes stappen plan door.

Veel voorkomende Storingen

* Controleer altijd eerst de waterdruk. Is de waterdruk van de ketel beneden de 1 bar. Zo ja, bijvullen tot 2 bar zie voor uitleg (Bijvullen cv-installatie)
* Bij knipperend cijfer in display van de ketel, cijfer onthouden en op ontgrendelknop drukken. Komt er weer een knipperend cijfer in de display van de ketel. Dan de installateur bellen en het knipperend cijfer in de display ook doorgegeven.

Het wordt niet warm in huis en wel warmwater.

* Is de waterdruk van de ketel beneden de 1 bar? Zo ja, bijvullen tot 2 bar.
* Zit er lucht in de radiatoren / cv-ketel? Zo ja, ontluchten en met water bijvullen tot 2 bar. (Bijvullen cv-installatie)
* De radiatorkranen staan niet open. Open draaien.
* Er komt water uit de waterkraan in de douche, keuken, enz.
* Kraan goed dicht draaien tot er geen water meer uit komt.
* De thermostaat in de kamer staat te laag. Thermostaat hoger zetten.
* De kamerthermostaat van de muur gehaald en niet weer waterpas op de muur geplaatst of niet goed aangesloten.

Het wordt wel warm in huis en geen warmwater of niet warm genoeg.

* Is de waterdruk van de ketel beneden de 1 bar? Zo ja, bijvullen tot 2 bar.(Bijvullen cv-installatie)
* Staat de temperatuur van het warmwater goed?
* Is de kraan van de inlaatcombinatie onder de ketel goed opengedraaid?
* De temperatuur van het warmwater blijft niet constant. De kraan van warmwater helemaal open draaien.
* Zijn de perlators (uitloop) van de kranen goed schoon/niet verkalkt
* Het eerste warmwater kan in temperatuur schommelen.
* Kies voor een zonneboiler om meer gratis warm water in huis

Het wordt niet warm in huis en geen warmwater.

* Is de waterdruk van de ketel beneden de 1 bar? Zo ja, bijvullen tot 2 bar. (Bijvullen cv-installatie)
* Zit er lucht in de radiatoren / cv-ketel? Zo ja, ontluchten en daarna water bijvullen tot 2 bar. (Cv-installatie ontluchten in zes stappen)
* Geen cijfer op het display. Controleer of de stekker van de ketel wel in het stopcontact zit. Zo ja, controleer of er wel stroom op staat (bijvoorbeeld met een schemerlampje).
* Staan alle gaskranen open

Belangrijkste tips voor een goede ventilatie

* Schakel het mechanische ventilatiesysteem in de woning nooit uit, maar laat het systeem continu in bedrijf!
* Gebruik uw 2- of 3 standenschakelaar (die veelal is aangebracht in de keuken) op de juiste manier.
* Maak de verschillende ventilatieventielen regelmatig schoon ter voorkoming van vetten en vuilophoping. De ventilatieventielen kunnen met een vochtige doek of een stuk keukenpapier worden schoongeveegd.
* Laat uw Mechanische ventilatie box onderhouden de afzuiging gaat met 30% achteruit in de eerste 3 jaar. Het laten reinigen van de motor is voldoende om dit tegen te gaan.
* Ventileer uw woning iedere dag: met behulp van de aanwezige ventilatieroosters en/of draaien klepramen in de verschillende ruimten!